Valgprogram 2023-2027

Sammen for fremtidens Alta!

Frihet, Likhet og solidaritet

I en verden i stor endring med krig i våre nærområder, økte sosiale forskjeller, klimautfordringer og sterke antidemokratiske krefter, utfordres våre sosialdemokratiske verdier forankret i frihet, likhet og solidaritet. For Alta Arbeiderparti er det viktig å ha disse verdiene med oss når vi skal forme politikken for de neste fire årene og årene framover. Det som skjer i verden rundt oss vil påvirke vårt eget lokalsamfunn.

Er du enig med Alta Arbeiderparti om Valgprogram 2023-2027?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker