Våre politikere


Kandidater 2019

 • Monica Nielsen

  Monica Nielsen er 41 år, har 2 barn. Oppvokst i Alta og med et stort hjerte for Nordlysbyen. Med unntak av et studieopphold i Frankrike har hun sin utdannelse fra Høyskolen i Finnmark der hun studerte økonomi og administrasjon. Monica har hatt en rekke lederverv i partiet: gruppeleder (2011-2015), tidligere leder av Alta Aps kvinnenettverk og partilag samt nestleder (2007-2011) i hovedutvalg, havnestyret og administrasjonsutvalg. Hun har brei politisk erfaring fra sine 2 perioder i kommunestyret og formannskapet. Monica ser frem til at Arbeiderpartiet kan innta ordførerkontoret, slik at partiet igjen kan lede an i utviklingen i Alta. Oppgavene står i kø, og mange politiske saker må finne sin løsning i neste periode. Hun trekker frem partiets fire hovedsatsinger for de neste fire årene: - Helse. - Kunnskap. – Miljø - Nærings og byutvikling. Ordførerkandidaten ønsker å bygge et solid fundament for brede forlik i kommunestyre. Dette vil skape en forutsigbar politisk situasjon og vedtak som står seg over tid. Med Monica som ordfører vil nærskoleprinsippet videreføres. Det vil jobbes for at også barn født etter 31.8 får rett på barnehageplass påfølgende høst. Altaværingene kan være trygg på at med Monica som ordfører vil kampen fortsette for føde og helsetilbudet i Alta. For å sikre den gode utviklingen kommunen har hatt de siste 20 årene vil Arbeiderpartiet føre en aktiv næringspolitikk og jobbe målrettet for å få viktig infrastruktur på plass. Hun trekker frem utbyggingen av flyplassen, havneutbygging i Bukta, avlastningsveien og Rv 93 Kløfta - Eiby. Parallelt må industriområder opparbeides og boligtomter klargjøres for de som ønsker å bygge seg bolig. Monica er opptatt av å løfte blikket også over kommunegrensa og trekker frem behovet for et styrket samarbeid mellom kommuner og fylker i landsdelen, også for at Alta og Finnmark skal få sin del av verdiskapningen i Nordområdene. Monica ønsker sammen med innbyggerne, næringslivet, lag og foreninger å legge til rette for utviklingen av et moderne Alta. Hun er opptatt av verdiene Altas rike kultur- og idrettsmiljø gir oss som bor her. Fordi det bidrar til tilhørighet, samhold og bolyst. Verdier som gjør Alta attraktiv og som Arbeiderpartiet vil ta vare på. Fordi disse gir lokalsamfunnet et fortrinn samtidig som de ivaretar det som er aller viktigst, det skal være godt å vokse opp – og å leve pensjonistlivet i kommunen vår.

 • Ole Steinar Østlyngen

  ole@altascooter.no 900 11 066

  Kommer Ap i posisjon vil noe av det viktigse være å skape vekst i Alta. Klarer vi det blir det aktivitet og arbeid, noe jeg anser som det viktigste for å lage et godt samfunn. Vi skal lage industriområder og kommunale byggefelt, bygge omsorgssenter og jobbe for gode helsetjenester.

 • Kristin Jensen

  fra Kabelvåg i Lofoten. Bodd i Alta siden 1991. 2 barn. - Å skape et samfunn som er godt å bo i for alle anser jeg for en viktig oppgave. Arbeiderpartiets grunnverdi om sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer sammen enn hver for oss, har jeg sterk tro på. Min erfaring fra næringslivet - både som grunder, drifter og fra styreverv har gitt meg solid erfaring som vil kunne komme godt med i politisk arbeid. Gro Harlem Brundtland har sagt: " Alt henger sammen med alt". Derfor er det viktig å se helheten og at å skape bolyst handler bl.a.om; tilrettelegging for barn og unge, gode helsetilbud, en kvalitativ god eldreomsorg, stimulere kulturlivet og sist men ikke minst en aktiv og fremadrettet næringspolitikk. Jeg liker nye utfordringer, samarbeide med andre, tenke kreativt, ta beslutninger og sette de ut i livet. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet som lokalpolitiker!

 • Tine Klevstad

 • Veronica Johansen

 • Stig-Rune Abrahamsen

 • Siv-Kristin Ryeng

 • Øystein Sedolf Pedersen

 • Grethe Marit Olsen

 • Kåre Simensen

 • Anita Kivijervi

 • Hans-Petter Hillestrøm

 • Inger Karlsen

 • Ronny Wilhelmsen

  olderfjord@gmail.com 900 20 789

  Bor i Alta.

 • Marte Wirkola Hansen

 • Per Hindenes

 • Bernt Berg

 • Marianne Nielsen

 • Andreas Fladseth Markussen

 • Erik Karlstrøm

 • Mikkel Romsdal

 • Bodil Kaarby

 • Thorbjørn Jungård

 • Henriette Bismo Eilertsen

 • Alf Ingulv Bjørn

 • Jasmin Brix

 • Steinar Karlstrøm

  steinark@kraftlaget.no 977 61 960

  Steinar Karlstrøm (52) er vår tredjekandidat til Stortinget. Han er fra Langfjordbotn i Alta kommune, og bor nå i Alta. Der jobber han som direktør i Aksis. Steinar har i flere perioder vært leder i Alta Arbeiderparti.

 • Bente Monica Leirbakken

 • Lars J. Hapalahti

 • Kathrine Suhr

 • Terje Kivijervi

 • Inger Lise Balandin

 • Arnfinn Sarilla

 • Otto Guts Andersen

 • "- Jeg er 60 år, er mamma, mormor, svigermor og kone. Jeg trives godt i alle disse rollene! I tillegg er jeg avdelingsleder i Aksis, og drifter sammen med mange dyktige kollegaer brukthandelen Miabutikken. Jeg elsker jobben min. Jeg er interessert i samfunnspørsmål, og synes lokalpolitikk er spennende. Det er meningsfylt å kunne være med å påvirke hvordan kommunen legger til rette for fellesskapet. Miljøspørsmål som klimautslipp, bærekraftig oppdrettsnæring og jordvern er viktige spørsmål for meg. Jeg er stolt av å bo i en kommune med et rikt kulturliv- mitt hjerte står nærmest musikklivet og hestesporten. Videre er jeg opptatt av at kvaliteten og innholdet i eldreomsorgen, i og utenfor institusjon, utvikles slik at en god livskvalitet kan opprettholdes helt til livets slutt."


Kommunestyret

 • Monica Nielsen

  Monica Nielsen er 41 år, har 2 barn. Oppvokst i Alta og med et stort hjerte for Nordlysbyen. Med unntak av et studieopphold i Frankrike har hun sin utdannelse fra Høyskolen i Finnmark der hun studerte økonomi og administrasjon. Monica har hatt en rekke lederverv i partiet: gruppeleder (2011-2015), tidligere leder av Alta Aps kvinnenettverk og partilag samt nestleder (2007-2011) i hovedutvalg, havnestyret og administrasjonsutvalg. Hun har brei politisk erfaring fra sine 2 perioder i kommunestyret og formannskapet. Monica ser frem til at Arbeiderpartiet kan innta ordførerkontoret, slik at partiet igjen kan lede an i utviklingen i Alta. Oppgavene står i kø, og mange politiske saker må finne sin løsning i neste periode. Hun trekker frem partiets fire hovedsatsinger for de neste fire årene: - Helse. - Kunnskap. – Miljø - Nærings og byutvikling. Ordførerkandidaten ønsker å bygge et solid fundament for brede forlik i kommunestyre. Dette vil skape en forutsigbar politisk situasjon og vedtak som står seg over tid. Med Monica som ordfører vil nærskoleprinsippet videreføres. Det vil jobbes for at også barn født etter 31.8 får rett på barnehageplass påfølgende høst. Altaværingene kan være trygg på at med Monica som ordfører vil kampen fortsette for føde og helsetilbudet i Alta. For å sikre den gode utviklingen kommunen har hatt de siste 20 årene vil Arbeiderpartiet føre en aktiv næringspolitikk og jobbe målrettet for å få viktig infrastruktur på plass. Hun trekker frem utbyggingen av flyplassen, havneutbygging i Bukta, avlastningsveien og Rv 93 Kløfta - Eiby. Parallelt må industriområder opparbeides og boligtomter klargjøres for de som ønsker å bygge seg bolig. Monica er opptatt av å løfte blikket også over kommunegrensa og trekker frem behovet for et styrket samarbeid mellom kommuner og fylker i landsdelen, også for at Alta og Finnmark skal få sin del av verdiskapningen i Nordområdene. Monica ønsker sammen med innbyggerne, næringslivet, lag og foreninger å legge til rette for utviklingen av et moderne Alta. Hun er opptatt av verdiene Altas rike kultur- og idrettsmiljø gir oss som bor her. Fordi det bidrar til tilhørighet, samhold og bolyst. Verdier som gjør Alta attraktiv og som Arbeiderpartiet vil ta vare på. Fordi disse gir lokalsamfunnet et fortrinn samtidig som de ivaretar det som er aller viktigst, det skal være godt å vokse opp – og å leve pensjonistlivet i kommunen vår.

 • Ole Steinar Østlyngen

  ole@altascooter.no 900 11 066

  Kommer Ap i posisjon vil noe av det viktigse være å skape vekst i Alta. Klarer vi det blir det aktivitet og arbeid, noe jeg anser som det viktigste for å lage et godt samfunn. Vi skal lage industriområder og kommunale byggefelt, bygge omsorgssenter og jobbe for gode helsetjenester.

 • Hilde Barbro Søraa

  Jeg vil gjerne være med å utvikle Alta videre. Å kunne fødes i Alta, ha en god oppvekst, og trygge rammer når man eldes ligger mitt hjerte nær. Til dette trenger alle sider av samfunnet å tilrettelegges. Både det private næringslivet og de offentlige oppgavene. Jeg er veldig engasjert i byen min. Jeg trener kampsport og er trener i Alta TKD klubb. Det er nødvendig for små klubber å bli sett og hørt. Jeg sitter også i styret i BUL så mitt engasjement er godt spredt. Til daglig finner du meg på fødestua i Alta.

 • Kristin Jensen

  fra Kabelvåg i Lofoten. Bodd i Alta siden 1991. 2 barn. - Å skape et samfunn som er godt å bo i for alle anser jeg for en viktig oppgave. Arbeiderpartiets grunnverdi om sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer sammen enn hver for oss, har jeg sterk tro på. Min erfaring fra næringslivet - både som grunder, drifter og fra styreverv har gitt meg solid erfaring som vil kunne komme godt med i politisk arbeid. Gro Harlem Brundtland har sagt: " Alt henger sammen med alt". Derfor er det viktig å se helheten og at å skape bolyst handler bl.a.om; tilrettelegging for barn og unge, gode helsetilbud, en kvalitativ god eldreomsorg, stimulere kulturlivet og sist men ikke minst en aktiv og fremadrettet næringspolitikk. Jeg liker nye utfordringer, samarbeide med andre, tenke kreativt, ta beslutninger og sette de ut i livet. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet som lokalpolitiker!

 • Bernt Berg

 • Bjørn Einar Lyng

  Er 54 år og far til 4 voksne barn . Arbeider i SGH på Alta flyplass og har arbeidet der i 34 år. Grunnen til at jeg ble med i politikken i Alta, var for å påvirke min egen og våre barns fremtid. Jeg har vært i kommunestyret for Alta Ap i 8 perioder og har opplevd det meste og har arbeidet politisk med mange dyktige mennesker.

 • Hanne Rosenberg

  hanne.rosenberg@aksis.no 977 62 821

  "- Jeg er 60 år, er mamma, mormor, svigermor og kone. Jeg trives godt i alle disse rollene! I tillegg er jeg avdelingsleder i Aksis, og drifter sammen med mange dyktige kollegaer brukthandelen Miabutikken. Jeg elsker jobben min. Jeg er interessert i samfunnspørsmål, og synes lokalpolitikk er spennende. Det er meningsfylt å kunne være med å påvirke hvordan kommunen legger til rette for fellesskapet. Miljøspørsmål som klimautslipp, bærekraftig oppdrettsnæring og jordvern er viktige spørsmål for meg. Jeg er stolt av å bo i en kommune med et rikt kulturliv- mitt hjerte står nærmest musikklivet og hestesporten. Videre er jeg opptatt av at kvaliteten og innholdet i eldreomsorgen, i og utenfor institusjon, utvikles slik at en god livskvalitet kan opprettholdes helt til livets slutt."

 • Kjetil Kristensen

 • Øystein Sedolf Pedersen

 • Lars J. Hapalahti


Styret

 • Ole Steinar Østlyngen

  ole@altascooter.no 900 11 066

  Kommer Ap i posisjon vil noe av det viktigse være å skape vekst i Alta. Klarer vi det blir det aktivitet og arbeid, noe jeg anser som det viktigste for å lage et godt samfunn. Vi skal lage industriområder og kommunale byggefelt, bygge omsorgssenter og jobbe for gode helsetjenester.

 • Kåre Simensen

 • Hilde Barbro Søraa

  Jeg vil gjerne være med å utvikle Alta videre. Å kunne fødes i Alta, ha en god oppvekst, og trygge rammer når man eldes ligger mitt hjerte nær. Til dette trenger alle sider av samfunnet å tilrettelegges. Både det private næringslivet og de offentlige oppgavene. Jeg er veldig engasjert i byen min. Jeg trener kampsport og er trener i Alta TKD klubb. Det er nødvendig for små klubber å bli sett og hørt. Jeg sitter også i styret i BUL så mitt engasjement er godt spredt. Til daglig finner du meg på fødestua i Alta.

 • Erik Karlstrøm

 • Stig-Rune Abrahamsen

 • Inger Lise Balandin

 • Marit Toset

  36 år, spesialsykepleier for Alta kommune. Bor i Talvik, fra Nordmøre. Opptatt av helse, skole og miljø. Spesielt opptatt av distriktspolitikk og folkehelse. Viktig for meg at kommunen er med på å tilrettelegge for bolyst i distrikt, Alta kommune er så mye mer enn bare sentral-Alta.

 • Rune Berger

 • Kristin Jensen

  fra Kabelvåg i Lofoten. Bodd i Alta siden 1991. 2 barn. - Å skape et samfunn som er godt å bo i for alle anser jeg for en viktig oppgave. Arbeiderpartiets grunnverdi om sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer sammen enn hver for oss, har jeg sterk tro på. Min erfaring fra næringslivet - både som grunder, drifter og fra styreverv har gitt meg solid erfaring som vil kunne komme godt med i politisk arbeid. Gro Harlem Brundtland har sagt: " Alt henger sammen med alt". Derfor er det viktig å se helheten og at å skape bolyst handler bl.a.om; tilrettelegging for barn og unge, gode helsetilbud, en kvalitativ god eldreomsorg, stimulere kulturlivet og sist men ikke minst en aktiv og fremadrettet næringspolitikk. Jeg liker nye utfordringer, samarbeide med andre, tenke kreativt, ta beslutninger og sette de ut i livet. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet som lokalpolitiker!

 • Hanne Rosenberg

  hanne.rosenberg@aksis.no 977 62 821

  "- Jeg er 60 år, er mamma, mormor, svigermor og kone. Jeg trives godt i alle disse rollene! I tillegg er jeg avdelingsleder i Aksis, og drifter sammen med mange dyktige kollegaer brukthandelen Miabutikken. Jeg elsker jobben min. Jeg er interessert i samfunnspørsmål, og synes lokalpolitikk er spennende. Det er meningsfylt å kunne være med å påvirke hvordan kommunen legger til rette for fellesskapet. Miljøspørsmål som klimautslipp, bærekraftig oppdrettsnæring og jordvern er viktige spørsmål for meg. Jeg er stolt av å bo i en kommune med et rikt kulturliv- mitt hjerte står nærmest musikklivet og hestesporten. Videre er jeg opptatt av at kvaliteten og innholdet i eldreomsorgen, i og utenfor institusjon, utvikles slik at en god livskvalitet kan opprettholdes helt til livets slutt."