Våre politikere

Sammen for fremtidens Alta!


Kandidater 2023

 • Monica Nielsen

 • 51 år og gift. 2 voksne sønner. Daglig leder for Alta Motorsenter med salg og service av biler, scootere m.m. Visste du dette? Liker å koble av med matlaging og jogging. Hver for seg.

 • Alf Ingulv Bjørn

 • Anita Håkegård Pedersen

 • Anita Kivijervi

  42 år. Gift og har to barn. Bor på Aronnes. Barnevernspedagog, jobber som Barnekoordinator i Alta kommune. Listekandidat for Alta AP ved kommune og fylkestingsvalg i 2019, kasserer i Alta AP, verv som fylkessekretær i Fellesorganisasjonen fra 2016-2022. Alta skal være et godt sted og bo. Et godt bomiljø skapes blant annet gjennom de mange kultur- og idrettsaktivitetene som pågår i regi av frivillige organisasjoner, lag og foreninger. Alle skal ha lik rett til å delta i aktivitet. Vi må styrke laget rundt eleven. Sikre at barn, unge og deres familie får hjelp tidlig, gjennom å forsterke den helhetlige og tverrfaglige innsatsen rundt elevene i skolen. Vi skal ha et trygt arbeidsliv med hele faste stillinger, og flere lærlingeplasser. Visste du dette om meg: Jeg elsker idretter med fart og spenning, spiller håndball og driver med terrengsykling.

 • Ariana Olsen

  19 år og bor i Rafsbotn. Jeg har vært lokallagsleder i Alta AUF i snart 2 år, jeg har sittet i fylkesstyret til AUF i Finnmark, og jeg er nå leder for AUF sitt nasjonale samepolitiske utvalg. Jeg vil at Alta skal bli framtidens by, med gode miljø-og klimatiltak sammen med næringslivet i byen. Alta skal være en ettertraktet by med plass for alle, og med det skal Alta ha en satsning på samisk kultur, historie og identitet, for å løfte det tapte under fornorskningstiden.

 • Bente Haug

  932 12 528

  50 år. Medlem i Arbeiderpartiet i 20 år. Fem barn. Gift. Instituttleder ved UiT - Norges arktiske universitet/ Campus Alta. Tidligere fylkesvaraordfører i Finnmark. Mange verv. Nestleder i Alta Ap. Nestleder i FeFo. Tydelig og direkte. Ikke god til å være politisk korrekt.

 • Bente Monica Leirbakken

  54 år. 4 voksne barn og 3 barnebarn. Jobber som restaurantør for Boreal på fergene i Øksfjord. Har vært aktiv i LO i 37 år og vært LO-leder i Alta og Omegn i noen år. Jobber mot urettferdighet, for faste stillinger og et godt arbeidsliv. Distriktspolitikken må bli tydeligere og sentraliseringen er må vi jobbe knallhardt mot.

 • Bernt Berg

  65 år. Gift, skilt også gift igjen. to sønner, 10 barnebarn pluss tre bonus barnebarn. Selvstendig næringsdrivende. Ønsker å være med på å videreutvikle Alta som by ,slik at det blir et enda mer attraktivt sted å leve i.

 • Birger Eilertsen

 • Brede Mathisen

 • Håkon Kristoffer Arnesen

 • "- Jeg er 60 år, er mamma, mormor, svigermor og kone. Jeg trives godt i alle disse rollene! I tillegg er jeg avdelingsleder i Aksis, og drifter sammen med mange dyktige kollegaer brukthandelen Miabutikken. Jeg elsker jobben min. Jeg er interessert i samfunnspørsmål, og synes lokalpolitikk er spennende. Det er meningsfylt å kunne være med å påvirke hvordan kommunen legger til rette for fellesskapet. Miljøspørsmål som klimautslipp, bærekraftig oppdrettsnæring og jordvern er viktige spørsmål for meg. Jeg er stolt av å bo i en kommune med et rikt kulturliv- mitt hjerte står nærmest musikklivet og hestesporten. Videre er jeg opptatt av at kvaliteten og innholdet i eldreomsorgen, i og utenfor institusjon, utvikles slik at en god livskvalitet kan opprettholdes helt til livets slutt."

 • Hans-Petter Hillestrøm

  Jeg er gift og har tre barn. Stiller til valg for Arbeiderpartiet og jobber til daglig på Alta ungdomsenter. Viktige saker for meg er skole, en trygg skole vei, og leksefri skole i Alta, aktiviteter for barn og ungdom, og ikke minst at de eldre kan bo hjemme lengst mulig. Ta vare på Altaelva. Legge til rett for de bedriftene vi har og de som vil starte nye.

 • Henrik Kristoffersen

  Henrik Kristoffersen, 23 år. Jeg tar en bachelor i datateknikk ved UiT i Narvik. Var tidligere leder i Alta AUF, fram til 2021. Brenner for et varmere Alta-samfunn, hvor forskjellene er små og mulighetene stor. Time Magazine's person of the year 2006.

 • Inger Marie Karlsen

 • Kåre Simensen

  64 år, gift, 2 barn, bestefar og oldefar. Jeg stiller til valg for Alta Arbeiderparti for jeg ønsker å bidra til en fortsatt positiv utvikling for Alta Kommune på alle samfunnsområder. For meg er det viktig at politikken utvikles i et tett og godt samarbeid med våre innbyggere. Det betyr at kommunen må bidra aktivt for å tilrettelegge for arbeidsplasser, ha fokus på velferdstilbud tilpasset ulike livsfaser, være en viktig aktør sammen med det frivillige Alta.

 • 57 år, gift med Bjørn. To voksne barn, to bonusbarn, to barnebarn, 7 bonusbarnebarn. Adjunkt, spiller tromme med jentesmellen, og på sommeren litt golf.

 • Kristina Johnsen

 • Kristin Jensen

  Kristin Jensen 49 år, 2 barn - Å skape et samfunn som er godt å bo i for alle anser jeg som en viktig oppgave. Arbeiderpartiets grunnverdi om sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer sammen enn hver for oss, har jeg sterk tro på. Min erfaring fra næringslivet - både som grunder, drifter og fra styreverv har gitt meg solid erfaring som vil kunne komme godt med i politisk arbeid. Gro Harlem Brundtland har sagt: " Alt henger sammen med alt". Derfor er det viktig å se helheten og at å skape bolyst handler om; tilrettelegging for barn og unge, gode helsetilbud, en kvalitativ god eldreomsorg, stimulere kulturlivet og sist men ikke minst å være en bidragsyter til å skape ett samfunn det er godt å bo i. Jeg liker nye utfordringer, samarbeide med andre, tenke kreativt, ta beslutninger og sette de ut i livet. Jeg gleder meg til fire nye år som lokalpolitiker! Dette visste du ikke om meg: sorterer alltid bestikk i oppvaskmaskinen, blander aldri kniver og gafler i samme rom/hull.

 • Marianne Nielsen-Gschib

 • 24 år, fra Øvre Alta. Jeg er oppvokst med friluftslivet i Alta, med turer i skog og til fjells, bærturer, og i elva. Jeg har studert årsstudium i historie og studerer nå lektorutdanning i sosiologi og engelsk. Jeg ble med i AUF i 2015 og har siden innehatt ulike verv i lokal- og fylkeslaget, blant dem nestleder i Alta AUF og fylkesstyremedlem i AUF i Finnmark med ansvar for likestilling- og inkluderingspolitikk. Jeg stiller for første gang til valg og står på 4. plass på Arbeiderpartiets liste til kommunevalget i Alta.

 • Øystein Sedolf Pedersen

  53 år. Gift. 3 barn. Industrimekaniker og hovedtillitsvalgt ved bedriften. Jeg stiller til valg for å opprettholde gode tilbud i distriktene og at flere arbeidsplasser legges til distriktet. Vil også jobbe for å innføre "Oslo-modellen " i vår kommune, som styrker lønns og arbeidsvilkår, samt tilbud for lærlinger i kommunen. Viste du dette: Glad i friluftsliv, som snøskuter, jakt og fiske og turer i skog og mark.

 • Pål Einar Lund

 • Per Hindenes

  66 år. Jeg vil at vi skal ha fokus på de svakeste. De som ikke kan kjøpe eller bygge dyr bolig. De som ikke kan betale for fritidsaktiviteter. Jeg Kan bidra med fokus på boligsosiale tiltak. Det trenger Alta. Jeg gleder meg over å gjøre mye innenfor frivillighet. Altaparken er viktig for Alta. Et nytt ski NM vil være topp for Finnmark og Alta. Også er gode barnehager og gode skoler viktig. Trygge barn vil gi et bedre Alta.

 • Bor i Alta.

 • 25 år. Opprinnelig fra Honningsvåg, og bor nå i Alta. Har tatt utdanning i Alta, og har en bachelor i sosialt arbeid. Til daglig jobber jeg på NAV. Jeg er tidligere leder for AUF i Finnmark. Jeg stiller til fylkestingsvalget og står på 4. plass på Arbeiderpartiets liste, i tillegg til å være 7. kandidat i Alta kommune.

 • Siv-Kristin Ryeng

  41 år, har 3 barn og bor med samboer i Talvik. Jobber som fagleder ved Talvik oppvekstsenter. Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å være med å bidra til at Alta kommune skal være en god kommune å bo i. Jeg vil jobbe for at det tilrettelegges for vekst og bolyst både i by og distrikt med gode tilbud i hele kommunen. Utdannet barnehagelærer og spesielt opptatt av fremme gode vilkår og legge vekt på tidlig innsats for barna våre. Visste du dette: Trives best å tilbringe fritiden min på fjellet og ute i naturen.

 • 54 år, gift og har 2 barn. Etter en fire år lang pause fra lokalpolitikken er jeg igjen på lista. Jeg jobber som daglig leder for Aksis og er 1. vara på Stortinget for Finnmark Arbeiderparti . Jeg stiller til valg for å delta for en fortsatt positiv utvikling av kommunen, bidra til forutsigbar arealforvaltning og gode rammebetingelser for næringslivet. Visste du dette om meg: Min mor er fra Telemark, mulig derfor jeg bruker så mye tid på toppturer på telemarkski.

 • 64 år. 38 år medlem i AP og nå valgkampleder, organisatorisk leder i Alta AP. Ansatt som elektriker i NLI Tønsberg, for tiden i arbeid på Equinor sitt anlegg på Melkøya. På det stadiet i livet hvor det meste er opplevd. Glad i og medvirke på mange områder, for tiden mest aktiv i fotballgruppa i Bossekop UL hvor jeg er med i styret. Arbeidsliv og kultur er mitt hjerte barn men har meninger om det meste.

 • Tine Klevstad

  46 år. Gift og har fire barn. Jobber som studierektor ved Alta videregående skole. Jeg stiller til valg for Alta Arbeiderparti fordi jeg vil bidra til utvikling i kommunen vår. Våre ungdommer skal etter endt utdanning finne attraktive jobber og ha råd til egen bolig i Alta. Det vil jeg jobbe for! Visste du dette om meg : Min favorittløperunde er i terrenget i Kaiskuru og opp til Olufdammen!

 • Trine Anita Nilsen Nordeidet


Kommunestyret

 • Kristin Jensen

  Kristin Jensen 49 år, 2 barn - Å skape et samfunn som er godt å bo i for alle anser jeg som en viktig oppgave. Arbeiderpartiets grunnverdi om sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer sammen enn hver for oss, har jeg sterk tro på. Min erfaring fra næringslivet - både som grunder, drifter og fra styreverv har gitt meg solid erfaring som vil kunne komme godt med i politisk arbeid. Gro Harlem Brundtland har sagt: " Alt henger sammen med alt". Derfor er det viktig å se helheten og at å skape bolyst handler om; tilrettelegging for barn og unge, gode helsetilbud, en kvalitativ god eldreomsorg, stimulere kulturlivet og sist men ikke minst å være en bidragsyter til å skape ett samfunn det er godt å bo i. Jeg liker nye utfordringer, samarbeide med andre, tenke kreativt, ta beslutninger og sette de ut i livet. Jeg gleder meg til fire nye år som lokalpolitiker! Dette visste du ikke om meg: sorterer alltid bestikk i oppvaskmaskinen, blander aldri kniver og gafler i samme rom/hull.

 • 51 år og gift. 2 voksne sønner. Daglig leder for Alta Motorsenter med salg og service av biler, scootere m.m. Visste du dette? Liker å koble av med matlaging og jogging. Hver for seg.

 • Tine Klevstad

  46 år. Gift og har fire barn. Jobber som studierektor ved Alta videregående skole. Jeg stiller til valg for Alta Arbeiderparti fordi jeg vil bidra til utvikling i kommunen vår. Våre ungdommer skal etter endt utdanning finne attraktive jobber og ha råd til egen bolig i Alta. Det vil jeg jobbe for! Visste du dette om meg : Min favorittløperunde er i terrenget i Kaiskuru og opp til Olufdammen!

 • 54 år, gift og har 2 barn. Etter en fire år lang pause fra lokalpolitikken er jeg igjen på lista. Jeg jobber som daglig leder for Aksis og er 1. vara på Stortinget for Finnmark Arbeiderparti . Jeg stiller til valg for å delta for en fortsatt positiv utvikling av kommunen, bidra til forutsigbar arealforvaltning og gode rammebetingelser for næringslivet. Visste du dette om meg: Min mor er fra Telemark, mulig derfor jeg bruker så mye tid på toppturer på telemarkski.

 • Kåre Simensen

  64 år, gift, 2 barn, bestefar og oldefar. Jeg stiller til valg for Alta Arbeiderparti for jeg ønsker å bidra til en fortsatt positiv utvikling for Alta Kommune på alle samfunnsområder. For meg er det viktig at politikken utvikles i et tett og godt samarbeid med våre innbyggere. Det betyr at kommunen må bidra aktivt for å tilrettelegge for arbeidsplasser, ha fokus på velferdstilbud tilpasset ulike livsfaser, være en viktig aktør sammen med det frivillige Alta.

 • Bernt Berg

  65 år. Gift, skilt også gift igjen. to sønner, 10 barnebarn pluss tre bonus barnebarn. Selvstendig næringsdrivende. Ønsker å være med på å videreutvikle Alta som by ,slik at det blir et enda mer attraktivt sted å leve i.

 • Alf Ingulv Bjørn


Styret

 • 64 år, gift, 2 barn, bestefar og oldefar. Jeg stiller til valg for Alta Arbeiderparti for jeg ønsker å bidra til en fortsatt positiv utvikling for Alta Kommune på alle samfunnsområder. For meg er det viktig at politikken utvikles i et tett og godt samarbeid med våre innbyggere. Det betyr at kommunen må bidra aktivt for å tilrettelegge for arbeidsplasser, ha fokus på velferdstilbud tilpasset ulike livsfaser, være en viktig aktør sammen med det frivillige Alta.

 • 50 år. Medlem i Arbeiderpartiet i 20 år. Fem barn. Gift. Instituttleder ved UiT - Norges arktiske universitet/ Campus Alta. Tidligere fylkesvaraordfører i Finnmark. Mange verv. Nestleder i Alta Ap. Nestleder i FeFo. Tydelig og direkte. Ikke god til å være politisk korrekt.

 • Født i 1955 dvs 66 år. Sivilstand: enslig. Har 3 sønner og 5 barnebarn. Interesser: ønsker å bidra til samfunnsutvikling i samsvar med AP sitt verdigrunnlag som bygger opp om likeverd og fellesskapsløsninger. Verdiskapning ved bruk av naturressursjer skal bidra til samfunnsutvikling og komme lokalsamfunn til gode.

 • 64 år. 38 år medlem i AP og nå valgkampleder, organisatorisk leder i Alta AP. Ansatt som elektriker i NLI Tønsberg, for tiden i arbeid på Equinor sitt anlegg på Melkøya. På det stadiet i livet hvor det meste er opplevd. Glad i og medvirke på mange områder, for tiden mest aktiv i fotballgruppa i Bossekop UL hvor jeg er med i styret. Arbeidsliv og kultur er mitt hjerte barn men har meninger om det meste.

 • 42 år. Gift og har to barn. Bor på Aronnes. Barnevernspedagog, jobber som Barnekoordinator i Alta kommune. Listekandidat for Alta AP ved kommune og fylkestingsvalg i 2019, kasserer i Alta AP, verv som fylkessekretær i Fellesorganisasjonen fra 2016-2022. Alta skal være et godt sted og bo. Et godt bomiljø skapes blant annet gjennom de mange kultur- og idrettsaktivitetene som pågår i regi av frivillige organisasjoner, lag og foreninger. Alle skal ha lik rett til å delta i aktivitet. Vi må styrke laget rundt eleven. Sikre at barn, unge og deres familie får hjelp tidlig, gjennom å forsterke den helhetlige og tverrfaglige innsatsen rundt elevene i skolen. Vi skal ha et trygt arbeidsliv med hele faste stillinger, og flere lærlingeplasser. Visste du dette om meg: Jeg elsker idretter med fart og spenning, spiller håndball og driver med terrengsykling.

 • 57 år, gift med Bjørn. To voksne barn, to bonusbarn, to barnebarn, 7 bonusbarnebarn. Adjunkt, spiller tromme med jentesmellen, og på sommeren litt golf.

 • Kristin Jensen

  Kristin Jensen 49 år, 2 barn - Å skape et samfunn som er godt å bo i for alle anser jeg som en viktig oppgave. Arbeiderpartiets grunnverdi om sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer sammen enn hver for oss, har jeg sterk tro på. Min erfaring fra næringslivet - både som grunder, drifter og fra styreverv har gitt meg solid erfaring som vil kunne komme godt med i politisk arbeid. Gro Harlem Brundtland har sagt: " Alt henger sammen med alt". Derfor er det viktig å se helheten og at å skape bolyst handler om; tilrettelegging for barn og unge, gode helsetilbud, en kvalitativ god eldreomsorg, stimulere kulturlivet og sist men ikke minst å være en bidragsyter til å skape ett samfunn det er godt å bo i. Jeg liker nye utfordringer, samarbeide med andre, tenke kreativt, ta beslutninger og sette de ut i livet. Jeg gleder meg til fire nye år som lokalpolitiker! Dette visste du ikke om meg: sorterer alltid bestikk i oppvaskmaskinen, blander aldri kniver og gafler i samme rom/hull.

 • Ariana Olsen

  19 år og bor i Rafsbotn. Jeg har vært lokallagsleder i Alta AUF i snart 2 år, jeg har sittet i fylkesstyret til AUF i Finnmark, og jeg er nå leder for AUF sitt nasjonale samepolitiske utvalg. Jeg vil at Alta skal bli framtidens by, med gode miljø-og klimatiltak sammen med næringslivet i byen. Alta skal være en ettertraktet by med plass for alle, og med det skal Alta ha en satsning på samisk kultur, historie og identitet, for å løfte det tapte under fornorskningstiden.

 • Inger Marie Karlsen

 • Monica Nielsen

 • 24 år, fra Øvre Alta. Jeg er oppvokst med friluftslivet i Alta, med turer i skog og til fjells, bærturer, og i elva. Jeg har studert årsstudium i historie og studerer nå lektorutdanning i sosiologi og engelsk. Jeg ble med i AUF i 2015 og har siden innehatt ulike verv i lokal- og fylkeslaget, blant dem nestleder i Alta AUF og fylkesstyremedlem i AUF i Finnmark med ansvar for likestilling- og inkluderingspolitikk. Jeg stiller for første gang til valg og står på 4. plass på Arbeiderpartiets liste til kommunevalget i Alta.

 • Øystein Sedolf Pedersen

  53 år. Gift. 3 barn. Industrimekaniker og hovedtillitsvalgt ved bedriften. Jeg stiller til valg for å opprettholde gode tilbud i distriktene og at flere arbeidsplasser legges til distriktet. Vil også jobbe for å innføre "Oslo-modellen " i vår kommune, som styrker lønns og arbeidsvilkår, samt tilbud for lærlinger i kommunen. Viste du dette: Glad i friluftsliv, som snøskuter, jakt og fiske og turer i skog og mark.

 • Bor i Alta.

 • 25 år. Opprinnelig fra Honningsvåg, og bor nå i Alta. Har tatt utdanning i Alta, og har en bachelor i sosialt arbeid. Til daglig jobber jeg på NAV. Jeg er tidligere leder for AUF i Finnmark. Jeg stiller til fylkestingsvalget og står på 4. plass på Arbeiderpartiets liste, i tillegg til å være 7. kandidat i Alta kommune.