Våre politikere


Kommunestyret

 • Kristin Jensen

  Kristin Jensen 49 år, 2 barn - Å skape et samfunn som er godt å bo i for alle anser jeg som en viktig oppgave. Arbeiderpartiets grunnverdi om sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer sammen enn hver for oss, har jeg sterk tro på. Min erfaring fra næringslivet - både som grunder, drifter og fra styreverv har gitt meg solid erfaring som vil kunne komme godt med i politisk arbeid. Gro Harlem Brundtland har sagt: " Alt henger sammen med alt". Derfor er det viktig å se helheten og at å skape bolyst handler om; tilrettelegging for barn og unge, gode helsetilbud, en kvalitativ god eldreomsorg, stimulere kulturlivet og sist men ikke minst å være en bidragsyter til å skape ett samfunn det er godt å bo i. Jeg liker nye utfordringer, samarbeide med andre, tenke kreativt, ta beslutninger og sette de ut i livet. Jeg gleder meg til fire nye år som lokalpolitiker! Dette visste du ikke om meg: sorterer alltid bestikk i oppvaskmaskinen, blander aldri kniver og gafler i samme rom/hull.

 • 51 år og gift. 2 voksne sønner. Daglig leder for Alta Motorsenter med salg og service av biler, scootere m.m. Visste du dette? Liker å koble av med matlaging og jogging. Hver for seg.

 • Tine Klevstad

  46 år. Gift og har fire barn. Jobber som studierektor ved Alta videregående skole. Jeg stiller til valg for Alta Arbeiderparti fordi jeg vil bidra til utvikling i kommunen vår. Våre ungdommer skal etter endt utdanning finne attraktive jobber og ha råd til egen bolig i Alta. Det vil jeg jobbe for! Visste du dette om meg : Min favorittløperunde er i terrenget i Kaiskuru og opp til Olufdammen!

 • 20 år. Politisk nestleder i AUF i Finnmark og studerer medieproduksjon ved UiT i Alta. Vil være en klar og tydelig stemme for de unge i Alta i det nye kommunestyret. Jeg stiller til valg for Alta Arbeiderparti fordi jeg tror på et samfunn med små forskjeller, hvor alle skal ha muligheten til å lykkes. Det handler om sterkere fellesskap. Derfor vil jeg jobbe for at ingen yrkesfagelever havner utenfor arbeidslivet og må stå i kø for å få læreplass etter to års skolegang. Jeg er glad for at Alta Arbeiderparti går til valg på 100 læreplasser i kommunen innen 2020. I tillegg er det viktig at alle elever i Alta-skolen har de samme mulighetene til å lykkes på skolebenken uavhengig av hvilken bakgrunn foreldrene har. Et gratis måltid hver eneste dag i Alta-skolen er et steg i riktig retning.

 • 54 år, gift og har 2 barn. Etter en fire år lang pause fra lokalpolitikken er jeg igjen på lista. Jeg jobber som daglig leder for Aksis og er 1. vara på Stortinget for Finnmark Arbeiderparti . Jeg stiller til valg for å delta for en fortsatt positiv utvikling av kommunen, bidra til forutsigbar arealforvaltning og gode rammebetingelser for næringslivet. Visste du dette om meg: Min mor er fra Telemark, mulig derfor jeg bruker så mye tid på toppturer på telemarkski.

 • Kåre Simensen

  64 år, gift, 2 barn, bestefar og oldefar. Jeg stiller til valg for Alta Arbeiderparti for jeg ønsker å bidra til en fortsatt positiv utvikling for Alta Kommune på alle samfunnsområder. For meg er det viktig at politikken utvikles i et tett og godt samarbeid med våre innbyggere. Det betyr at kommunen må bidra aktivt for å tilrettelegge for arbeidsplasser, ha fokus på velferdstilbud tilpasset ulike livsfaser, være en viktig aktør sammen med det frivillige Alta.

 • Bernt Berg

  65 år. Gift, skilt også gift igjen. to sønner, 10 barnebarn pluss tre bonus barnebarn. Selvstendig næringsdrivende. Ønsker å være med på å videreutvikle Alta som by ,slik at det blir et enda mer attraktivt sted å leve i.

 • Alf Ingulv Bjørn