Våre politikere

Sammen for fremtidens Alta!


Kommunestyret

 • 51 år og gift. 2 voksne sønner. Daglig leder for Alta Motorsenter med salg og service av biler, scootere m.m. Visste du dette? Liker å koble av med matlaging og jogging. Hver for seg.

 • 54 år, gift og har 2 barn. Etter en fire år lang pause fra lokalpolitikken er jeg igjen på lista. Jeg jobber som daglig leder for Aksis og er 1. vara på Stortinget for Finnmark Arbeiderparti . Jeg stiller til valg for å delta for en fortsatt positiv utvikling av kommunen, bidra til forutsigbar arealforvaltning og gode rammebetingelser for næringslivet. Visste du dette om meg: Min mor er fra Telemark, mulig derfor jeg bruker så mye tid på toppturer på telemarkski.

 • Anita Kivijervi

  42 år. Gift og har to barn. Bor på Aronnes. Barnevernspedagog, jobber som Barnekoordinator i Alta kommune. Listekandidat for Alta AP ved kommune og fylkestingsvalg i 2019, kasserer i Alta AP, verv som fylkessekretær i Fellesorganisasjonen fra 2016-2022. Alta skal være et godt sted og bo. Et godt bomiljø skapes blant annet gjennom de mange kultur- og idrettsaktivitetene som pågår i regi av frivillige organisasjoner, lag og foreninger. Alle skal ha lik rett til å delta i aktivitet. Vi må styrke laget rundt eleven. Sikre at barn, unge og deres familie får hjelp tidlig, gjennom å forsterke den helhetlige og tverrfaglige innsatsen rundt elevene i skolen. Vi skal ha et trygt arbeidsliv med hele faste stillinger, og flere lærlingeplasser. Visste du dette om meg: Jeg elsker idretter med fart og spenning, spiller håndball og driver med terrengsykling.

 • 24 år, fra Øvre Alta. Jeg er oppvokst med friluftslivet i Alta, med turer i skog og til fjells, bærturer, og i elva. Jeg har studert årsstudium i historie og studerer nå lektorutdanning i sosiologi og engelsk. Jeg ble med i AUF i 2015 og har siden innehatt ulike verv i lokal- og fylkeslaget, blant dem nestleder i Alta AUF og fylkesstyremedlem i AUF i Finnmark med ansvar for likestilling- og inkluderingspolitikk. Jeg stiller for første gang til valg og står på 4. plass på Arbeiderpartiets liste til kommunevalget i Alta.


Styret

 • 50 år. Medlem i Arbeiderpartiet i 20 år. Fem barn. Gift. Instituttleder ved UiT - Norges arktiske universitet/ Campus Alta. Tidligere fylkesvaraordfører i Finnmark. Mange verv. Nestleder i Alta Ap. Nestleder i FeFo. Tydelig og direkte. Ikke god til å være politisk korrekt.

 • Født i 1955 dvs 66 år. Sivilstand: enslig. Har 3 sønner og 5 barnebarn. Interesser: ønsker å bidra til samfunnsutvikling i samsvar med AP sitt verdigrunnlag som bygger opp om likeverd og fellesskapsløsninger. Verdiskapning ved bruk av naturressursjer skal bidra til samfunnsutvikling og komme lokalsamfunn til gode.

 • 64 år. 38 år medlem i AP og nå valgkampleder, organisatorisk leder i Alta AP. Ansatt som elektriker i NLI Tønsberg, for tiden i arbeid på Equinor sitt anlegg på Melkøya. På det stadiet i livet hvor det meste er opplevd. Glad i og medvirke på mange områder, for tiden mest aktiv i fotballgruppa i Bossekop UL hvor jeg er med i styret. Arbeidsliv og kultur er mitt hjerte barn men har meninger om det meste.

 • 42 år. Gift og har to barn. Bor på Aronnes. Barnevernspedagog, jobber som Barnekoordinator i Alta kommune. Listekandidat for Alta AP ved kommune og fylkestingsvalg i 2019, kasserer i Alta AP, verv som fylkessekretær i Fellesorganisasjonen fra 2016-2022. Alta skal være et godt sted og bo. Et godt bomiljø skapes blant annet gjennom de mange kultur- og idrettsaktivitetene som pågår i regi av frivillige organisasjoner, lag og foreninger. Alle skal ha lik rett til å delta i aktivitet. Vi må styrke laget rundt eleven. Sikre at barn, unge og deres familie får hjelp tidlig, gjennom å forsterke den helhetlige og tverrfaglige innsatsen rundt elevene i skolen. Vi skal ha et trygt arbeidsliv med hele faste stillinger, og flere lærlingeplasser. Visste du dette om meg: Jeg elsker idretter med fart og spenning, spiller håndball og driver med terrengsykling.

 • 57 år, gift med Bjørn. To voksne barn, to bonusbarn, to barnebarn, 7 bonusbarnebarn. Adjunkt, spiller tromme med jentesmellen, og på sommeren litt golf.

 • Inger Marie Karlsen

 • Monica Nielsen

 • 24 år, fra Øvre Alta. Jeg er oppvokst med friluftslivet i Alta, med turer i skog og til fjells, bærturer, og i elva. Jeg har studert årsstudium i historie og studerer nå lektorutdanning i sosiologi og engelsk. Jeg ble med i AUF i 2015 og har siden innehatt ulike verv i lokal- og fylkeslaget, blant dem nestleder i Alta AUF og fylkesstyremedlem i AUF i Finnmark med ansvar for likestilling- og inkluderingspolitikk. Jeg stiller for første gang til valg og står på 4. plass på Arbeiderpartiets liste til kommunevalget i Alta.

 • Øystein Sedolf Pedersen

  53 år. Gift. 3 barn. Industrimekaniker og hovedtillitsvalgt ved bedriften. Jeg stiller til valg for å opprettholde gode tilbud i distriktene og at flere arbeidsplasser legges til distriktet. Vil også jobbe for å innføre "Oslo-modellen " i vår kommune, som styrker lønns og arbeidsvilkår, samt tilbud for lærlinger i kommunen. Viste du dette: Glad i friluftsliv, som snøskuter, jakt og fiske og turer i skog og mark.

 • Bor i Alta.

 • 25 år. Opprinnelig fra Honningsvåg, og bor nå i Alta. Har tatt utdanning i Alta, og har en bachelor i sosialt arbeid. Til daglig jobber jeg på NAV. Jeg er tidligere leder for AUF i Finnmark. Jeg stiller til fylkestingsvalget og står på 4. plass på Arbeiderpartiets liste, i tillegg til å være 7. kandidat i Alta kommune.

 • 51 år og gift. 2 voksne sønner. Daglig leder for Alta Motorsenter med salg og service av biler, scootere m.m. Visste du dette? Liker å koble av med matlaging og jogging. Hver for seg.