Våre politikere


Kommunestyret

 • Kristin Jensen

  Kristin Jensen 49 år, 2 barn - Å skape et samfunn som er godt å bo i for alle anser jeg som en viktig oppgave. Arbeiderpartiets grunnverdi om sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer sammen enn hver for oss, har jeg sterk tro på. Min erfaring fra næringslivet - både som grunder, drifter og fra styreverv har gitt meg solid erfaring som vil kunne komme godt med i politisk arbeid. Gro Harlem Brundtland har sagt: " Alt henger sammen med alt". Derfor er det viktig å se helheten og at å skape bolyst handler om; tilrettelegging for barn og unge, gode helsetilbud, en kvalitativ god eldreomsorg, stimulere kulturlivet og sist men ikke minst å være en bidragsyter til å skape ett samfunn det er godt å bo i. Jeg liker nye utfordringer, samarbeide med andre, tenke kreativt, ta beslutninger og sette de ut i livet. Jeg gleder meg til fire nye år som lokalpolitiker! Dette visste du ikke om meg: sorterer alltid bestikk i oppvaskmaskinen, blander aldri kniver og gafler i samme rom/hull.

 • 51 år og gift. 2 voksne sønner. Daglig leder for Alta Motorsenter med salg og service av biler, scootere m.m. Visste du dette? Liker å koble av med matlaging og jogging. Hver for seg.

 • Tine Klevstad

  46 år. Gift og har fire barn. Jobber som studierektor ved Alta videregående skole. Jeg stiller til valg for Alta Arbeiderparti fordi jeg vil bidra til utvikling i kommunen vår. Våre ungdommer skal etter endt utdanning finne attraktive jobber og ha råd til egen bolig i Alta. Det vil jeg jobbe for! Visste du dette om meg : Min favorittløperunde er i terrenget i Kaiskuru og opp til Olufdammen!

 • 20 år. Politisk nestleder i AUF i Finnmark og studerer medieproduksjon ved UiT i Alta. Vil være en klar og tydelig stemme for de unge i Alta i det nye kommunestyret. Jeg stiller til valg for Alta Arbeiderparti fordi jeg tror på et samfunn med små forskjeller, hvor alle skal ha muligheten til å lykkes. Det handler om sterkere fellesskap. Derfor vil jeg jobbe for at ingen yrkesfagelever havner utenfor arbeidslivet og må stå i kø for å få læreplass etter to års skolegang. Jeg er glad for at Alta Arbeiderparti går til valg på 100 læreplasser i kommunen innen 2020. I tillegg er det viktig at alle elever i Alta-skolen har de samme mulighetene til å lykkes på skolebenken uavhengig av hvilken bakgrunn foreldrene har. Et gratis måltid hver eneste dag i Alta-skolen er et steg i riktig retning.

 • 54 år, gift og har 2 barn. Etter en fire år lang pause fra lokalpolitikken er jeg igjen på lista. Jeg jobber som daglig leder for Aksis og er 1. vara på Stortinget for Finnmark Arbeiderparti . Jeg stiller til valg for å delta for en fortsatt positiv utvikling av kommunen, bidra til forutsigbar arealforvaltning og gode rammebetingelser for næringslivet. Visste du dette om meg: Min mor er fra Telemark, mulig derfor jeg bruker så mye tid på toppturer på telemarkski.

 • Kåre Simensen

  64 år, gift, 2 barn, bestefar og oldefar. Jeg stiller til valg for Alta Arbeiderparti for jeg ønsker å bidra til en fortsatt positiv utvikling for Alta Kommune på alle samfunnsområder. For meg er det viktig at politikken utvikles i et tett og godt samarbeid med våre innbyggere. Det betyr at kommunen må bidra aktivt for å tilrettelegge for arbeidsplasser, ha fokus på velferdstilbud tilpasset ulike livsfaser, være en viktig aktør sammen med det frivillige Alta.

 • Bernt Berg

  65 år. Gift, skilt også gift igjen. to sønner, 10 barnebarn pluss tre bonus barnebarn. Selvstendig næringsdrivende. Ønsker å være med på å videreutvikle Alta som by ,slik at det blir et enda mer attraktivt sted å leve i.

 • Alf Ingulv Bjørn


Styret

 • 64 år, gift, 2 barn, bestefar og oldefar. Jeg stiller til valg for Alta Arbeiderparti for jeg ønsker å bidra til en fortsatt positiv utvikling for Alta Kommune på alle samfunnsområder. For meg er det viktig at politikken utvikles i et tett og godt samarbeid med våre innbyggere. Det betyr at kommunen må bidra aktivt for å tilrettelegge for arbeidsplasser, ha fokus på velferdstilbud tilpasset ulike livsfaser, være en viktig aktør sammen med det frivillige Alta.

 • "- Jeg er 60 år, er mamma, mormor, svigermor og kone. Jeg trives godt i alle disse rollene! I tillegg er jeg avdelingsleder i Aksis, og drifter sammen med mange dyktige kollegaer brukthandelen Miabutikken. Jeg elsker jobben min. Jeg er interessert i samfunnspørsmål, og synes lokalpolitikk er spennende. Det er meningsfylt å kunne være med å påvirke hvordan kommunen legger til rette for fellesskapet. Miljøspørsmål som klimautslipp, bærekraftig oppdrettsnæring og jordvern er viktige spørsmål for meg. Jeg er stolt av å bo i en kommune med et rikt kulturliv- mitt hjerte står nærmest musikklivet og hestesporten. Videre er jeg opptatt av at kvaliteten og innholdet i eldreomsorgen, i og utenfor institusjon, utvikles slik at en god livskvalitet kan opprettholdes helt til livets slutt."

 • 37 år. Utdannet tømrer. Jeg stiller til valg for Alta Arbeiderparti fordi jeg ønsker å jobbe for at Alta skal fortsette med den flotte utviklingen vi har hatt. I Alta skal vi fortsatt ha lav arbeidsledighet og et sterkt og allsidig næringsliv. Alta er avhengig av tilgang på boligtomter slik at unge kan etablere seg i Alta. Vi opplever i dag at mange syke og eldre ikke får den samme oppfølging som befolkningen i de sentrale strøk av landet, med tanke på transport og behandlingssted. Dette er saker som jeg aktivt vil jobbe for.

 • Hilde Søraa (54) kommer fra Alta. Der jobber hun som jordmor. Politisk har Hilde både vært varaordfører og hovedutvalgsleder. Styreverv i alt fra kraftbransjen, avfallsbransjen, helse til lokale idrettslag.

 • Inger Lise Balandin

  64 år. 3 sønner og 5 barnebarn. Jeg stiller til valg for å bidra til at vår kommune skal være et godt sted å leve og bo for alle. Gode offentlige tilbud, et allsidig næringsliv med arbeid til alle, et bredt utdanningstilbud og varierte fritidsmuligheter er viktig for meg.

 • Bente Haug

  932 12 528

  Bente Haug (46) bor i Alta og er instituttleder reiseliv og nordlige studier for UiT Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag.