Om Alta Arbeiderparti

Alta Arbeiderparti


Styret

 • 64 år, gift, 2 barn, bestefar og oldefar. Jeg stiller til valg for Alta Arbeiderparti for jeg ønsker å bidra til en fortsatt positiv utvikling for Alta Kommune på alle samfunnsområder. For meg er det viktig at politikken utvikles i et tett og godt samarbeid med våre innbyggere. Det betyr at kommunen må bidra aktivt for å tilrettelegge for arbeidsplasser, ha fokus på velferdstilbud tilpasset ulike livsfaser, være en viktig aktør sammen med det frivillige Alta.

 • Bente Haug

  932 12 528

  Bente Haug (46) bor i Alta og er instituttleder reiseliv og nordlige studier for UiT Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag.

 • "- Jeg er 60 år, er mamma, mormor, svigermor og kone. Jeg trives godt i alle disse rollene! I tillegg er jeg avdelingsleder i Aksis, og drifter sammen med mange dyktige kollegaer brukthandelen Miabutikken. Jeg elsker jobben min. Jeg er interessert i samfunnspørsmål, og synes lokalpolitikk er spennende. Det er meningsfylt å kunne være med å påvirke hvordan kommunen legger til rette for fellesskapet. Miljøspørsmål som klimautslipp, bærekraftig oppdrettsnæring og jordvern er viktige spørsmål for meg. Jeg er stolt av å bo i en kommune med et rikt kulturliv- mitt hjerte står nærmest musikklivet og hestesporten. Videre er jeg opptatt av at kvaliteten og innholdet i eldreomsorgen, i og utenfor institusjon, utvikles slik at en god livskvalitet kan opprettholdes helt til livets slutt."

 • 37 år. Utdannet tømrer. Jeg stiller til valg for Alta Arbeiderparti fordi jeg ønsker å jobbe for at Alta skal fortsette med den flotte utviklingen vi har hatt. I Alta skal vi fortsatt ha lav arbeidsledighet og et sterkt og allsidig næringsliv. Alta er avhengig av tilgang på boligtomter slik at unge kan etablere seg i Alta. Vi opplever i dag at mange syke og eldre ikke får den samme oppfølging som befolkningen i de sentrale strøk av landet, med tanke på transport og behandlingssted. Dette er saker som jeg aktivt vil jobbe for.

 • Hilde Søraa (54) kommer fra Alta. Der jobber hun som jordmor. Politisk har Hilde både vært varaordfører og hovedutvalgsleder. Styreverv i alt fra kraftbransjen, avfallsbransjen, helse til lokale idrettslag.

 • Inger Lise Balandin

  64 år. 3 sønner og 5 barnebarn. Jeg stiller til valg for å bidra til at vår kommune skal være et godt sted å leve og bo for alle. Gode offentlige tilbud, et allsidig næringsliv med arbeid til alle, et bredt utdanningstilbud og varierte fritidsmuligheter er viktig for meg.