Om Alta Arbeiderparti

Alta Arbeiderparti


Styret

 • Ole Steinar Østlyngen

  ole@altascooter.no 900 11 066

  Kommer Ap i posisjon vil noe av det viktigse være å skape vekst i Alta. Klarer vi det blir det aktivitet og arbeid, noe jeg anser som det viktigste for å lage et godt samfunn. Vi skal lage industriområder og kommunale byggefelt, bygge omsorgssenter og jobbe for gode helsetjenester.

 • Kåre Simensen

 • Hilde Barbro Søraa

  Jeg vil gjerne være med å utvikle Alta videre. Å kunne fødes i Alta, ha en god oppvekst, og trygge rammer når man eldes ligger mitt hjerte nær. Til dette trenger alle sider av samfunnet å tilrettelegges. Både det private næringslivet og de offentlige oppgavene. Jeg er veldig engasjert i byen min. Jeg trener kampsport og er trener i Alta TKD klubb. Det er nødvendig for små klubber å bli sett og hørt. Jeg sitter også i styret i BUL så mitt engasjement er godt spredt. Til daglig finner du meg på fødestua i Alta.

 • Erik Karlstrøm

 • Stig-Rune Abrahamsen

 • Inger Lise Balandin

 • Kristin Jensen

  fra Kabelvåg i Lofoten. Bodd i Alta siden 1991. 2 barn. - Å skape et samfunn som er godt å bo i for alle anser jeg for en viktig oppgave. Arbeiderpartiets grunnverdi om sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer sammen enn hver for oss, har jeg sterk tro på. Min erfaring fra næringslivet - både som grunder, drifter og fra styreverv har gitt meg solid erfaring som vil kunne komme godt med i politisk arbeid. Gro Harlem Brundtland har sagt: " Alt henger sammen med alt". Derfor er det viktig å se helheten og at å skape bolyst handler bl.a.om; tilrettelegging for barn og unge, gode helsetilbud, en kvalitativ god eldreomsorg, stimulere kulturlivet og sist men ikke minst en aktiv og fremadrettet næringspolitikk. Jeg liker nye utfordringer, samarbeide med andre, tenke kreativt, ta beslutninger og sette de ut i livet. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet som lokalpolitiker!

 • Hanne Rosenberg

  hanne.rosenberg@aksis.no 977 62 821

  "- Jeg er 60 år, er mamma, mormor, svigermor og kone. Jeg trives godt i alle disse rollene! I tillegg er jeg avdelingsleder i Aksis, og drifter sammen med mange dyktige kollegaer brukthandelen Miabutikken. Jeg elsker jobben min. Jeg er interessert i samfunnspørsmål, og synes lokalpolitikk er spennende. Det er meningsfylt å kunne være med å påvirke hvordan kommunen legger til rette for fellesskapet. Miljøspørsmål som klimautslipp, bærekraftig oppdrettsnæring og jordvern er viktige spørsmål for meg. Jeg er stolt av å bo i en kommune med et rikt kulturliv- mitt hjerte står nærmest musikklivet og hestesporten. Videre er jeg opptatt av at kvaliteten og innholdet i eldreomsorgen, i og utenfor institusjon, utvikles slik at en god livskvalitet kan opprettholdes helt til livets slutt."