Om Alta Arbeiderparti

Alta Arbeiderparti


Styret

  • 64 år, gift, 2 barn, bestefar og oldefar. Jeg stiller til valg for Alta Arbeiderparti for jeg ønsker å bidra til en fortsatt positiv utvikling for Alta Kommune på alle samfunnsområder. For meg er det viktig at politikken utvikles i et tett og godt samarbeid med våre innbyggere. Det betyr at kommunen må bidra aktivt for å tilrettelegge for arbeidsplasser, ha fokus på velferdstilbud tilpasset ulike livsfaser, være en viktig aktør sammen med det frivillige Alta.

  • 50 år. Medlem i Arbeiderpartiet i 20 år. Fem barn. Gift. Instituttleder ved UiT - Norges arktiske universitet/ Campus Alta. Tidligere fylkesvaraordfører i Finnmark. Mange verv. Nestleder i Alta Ap. Nestleder i FeFo. Tydelig og direkte. Ikke god til å være politisk korrekt.

  • Født i 1955 dvs 66 år. Sivilstand: enslig. Har 3 sønner og 5 barnebarn. Interesser: ønsker å bidra til samfunnsutvikling i samsvar med AP sitt verdigrunnlag som bygger opp om likeverd og fellesskapsløsninger. Verdiskapning ved bruk av naturressursjer skal bidra til samfunnsutvikling og komme lokalsamfunn til gode.

  • 38 år. Gift og har to barn. Jobber som fylkessekretær i Fellesorganisasjonen Finnmark. Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet fordi jeg vil bidra til at Alta kommune er en god kommune å vokse opp og bo i. Jeg er også opptatt av at kommunen skal ha gode helse- og sosiale tjenester, for å kunne ivareta alle innbyggere. Visste du dette om meg: Jeg elsker idretter med fart og spenning, spiller håndball og driver med terrengsykling.

  • Hilde Søraa (54) kommer fra Alta. Der jobber hun som jordmor. Politisk har Hilde både vært varaordfører og hovedutvalgsleder. Styreverv i alt fra kraftbransjen, avfallsbransjen, helse til lokale idrettslag.

  • 57 år, gift med Bjørn. To voksne barn, to bonusbarn, to barnebarn, 7 bonusbarnebarn. Adjunkt, spiller tromme med jentesmellen, og på sommeren litt golf.