Våre kampsaker

Vi stiller til valg for trygghet, muligheter, fellesskap og fire nye år med Monica som ordfører!

Top 5 2023

Vår ordførerkandidat Monica Nielsen, varaordførerkandidat Ole Steinar Østlyngen, 3. kandidat Anita Håkegård Pedersen, 4. kandidat Morten Simensen Haldorsen og 5. kandidat Anita Romsdal Kivijervi

- Altas helsetilbud skal styrkes!

Et godt og likeverdig helsetilbud er grunnleggende for folks trygghet gjennom alle livets faser. 

- Kommunale eneboligtomter til enhver tid!

En bolig er også et hjem! Arbeiderpartiet står for en sosial boligpolitikk, alle skal ha tilgang til bolig. Vi satser på byutvikling i vest-, midt- og østre Alta, blant annet med nærmiljøtiltak og boligbygging av eneboliger, rekkehus og leiligheter. Samtidig er det viktig å fortsatt tilrettelegge for levedyktige distrikter i vår kommune, med de viktige distriktssentrene Talvik og Kviby.

- Alta skal rustes for et bedre psykisk helsetilbud!

I løpet av livet blir de aller fleste å møte på psykiske plager fra en tid til en annen, og noen vil utvikle en psykisk lidelse. Alta må rustes for et bedre tilbud innen psykisk helse.

- Støtte opp om kultur- og idrettsbyen Alta!

Det er et stort engasjement og mangfold i kultur- og idrettsbyen Alta som vi skal støtte opp om. Det er mye som skjer i Alta, vi har mange flotte idrettslag og spennende prosjekter som Altaparken på Aronnes og BUL-parken på Breverud. Vi har et levende kulturliv med mange lag og foreninger. Alta har flotte severdigheter og opplevelser å ha. 

- En innholdsrik hverdag for våre eldre, møteplasser og gode velferdsordninger!

Alta skal være en god by gjennom alle livets faser. Våre eldre skal ha en innholdsrik hverdag, møteplasser og gode velferdsordninger. 

- Et arbeidsliv med flere hele faste stillinger og flere lærlinger!

Vi skal være garantist for et seriøst arbeidsliv! Faste, hele stillinger gir trygghet i hverdagen. Vi skal jobbe for at flere kommer ut i arbeid. 

- Ny og fremtidsrettet cruise- og flerbrukskai!

God infrastruktur er avgjørende for å tilrettelegge for aktivitet. Arbeiderpartiet vil ha ny og fremtidsrettet cruise- og flerbrukskai, med landstrøm, for cruisebåter, fiskeriflåten og annen båttrafikk. Dette vil styrke reiselivet og øvrig næringsliv. 

- Utbedre og tilpasse scooterløypenettet i Alta og gjennom hele Finnmark!

Scooter er en del av kulturen i Alta, om det er turen til fiskevannet eller scootercross. Vi jobber for, og skal fortsette å jobbe for å utebedre og tilpasse scooterløypenettet i Alta kommune og gjennom hele Finnmark.

Er du enig med Alta Arbeiderparti om Våre kampsaker?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker