Medlemsansvarlig

Inger Lise Balandin

Inger Lise Balandin

64 år. 3 sønner og 5 barnebarn. Jeg stiller til valg for å bidra til at vår kommune skal være et godt sted å leve og bo for alle. Gode offentlige tilbud, et allsidig næringsliv med arbeid til alle, et bredt utdanningstilbud og varierte fritidsmuligheter er viktig for meg.