Vil du være med på å utvikle vår politikk frem mot kommunevalget i 2023?

- det vil vi sette stor pris på :-)

Det er nå under to år til kommunestyrevalget 2023.For å jobbe frem den politikken vi skal gå til valg på i neste kommunestyre periode så inviteres du med dette til være med og bidra.Den enkleste måten du kan delta på er å gi dine innspill direkte til våre tillitsvalgte inkludert de som nå representerer partiet politisk.Ønsker du å bidra på et litt mer aktivt plan så inviteres du til å bli medlem av av en av 3 komiteer som styre kommer til å sette ned i nærmeste fremtid.Hovedmålet er å ende opp med ett program som vi kan går til valg på i 2023 og arbeidet bør derfor være avsluttet om ett års tid.Vi tar sikte på å nedsette følgende tre komiteer:1. Helse2. Oppvekst og skole samt kultur.3. Næring, plan og distriktspolitikk samt regionalpolitkk.Det kan også være formålstjenelig att komiteene rådgir styret underveis i gjeldende politikk.Underveis vil medlemsmøtene behandle forslagene.Vi du delta i en av komiteene så bes du gi innspill til organisatorisk lederThorbjørn Jungård mail [email protected], tlf 91158713