Videreutvikle helsetilbudet i Alta i tråd med regjeringserklæringa.

Videreutvikle helsetilbudet i Alta i tråd med regjeringserklæringa.

I regjeringserklæringa står det «Gjennomføre en prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester der.»

 Tilbudet i Klinikk Alta skal utvides til også å inneholde en fullverdig fødeavdeling. 

Begrunnelse: Finnmark Arbeiderparti har hatt som mål om å få nye sykehus i Kirkenes og Hammerfest. Kirkenes sykehus er ferdigstilt og det foreligger et vedtak om å bygge nytt sykehus også i Hammerfest. Tiden er derfor inne for å styrke tilbudet i Alta.

Alta-regionen er den mest folkerike og også den med flest fødsler. I 2017 ble det født ca 549 personer i vest-Finnmark, hvorav 345 i Alta-regionen. Det påstås at 345 fødsler er for lite til å ha en egen fødeavdeling, men i lys av geografien og klimaet i Finnmark er dette naturlig. Kirkenes sykehus har ca200 fødsler i året, og det fungerer fint.

Klinikk Alta kan med enkle grep tilpasses dette uten store bygningsmessige inngrep, noe som gjør situasjonen enklere da det ikke krever store investeringer. Dette gjøres ved å flytte en del kommunale tjenester ut av bygget. 

 Pasienten skal til rett behandlingssted ved første konsultasjon

Begrunnelse:Når pasientene i dag ankommer lokallege i akuttsituasjoner blir de ofte sendt videre til lokalsykehuset i Hammerfest. Dette er ofte en korrekt avgjørelse, men dessverre må pasienten for ofte direkte videre til UNN. For pasienten, som ofte er svært syk, er det en stor belastning å måtte dra via Hammerfest for så å bli sendt videre til UNN.   

Alta Arbeiderparti vil jobbe for at flere pasienter blir sendt til rett behandlingssted ved første konsultasjon. Ved en endring av denne rutinen vil helseforetaket spare store summer og den menneskelige slitasjen mange pasienter opplever vil bli mye bedre.