Vår ordfører Monica Nielsen talte til landsmøte

Monica og Finnmark AP deltar på Arbeiderpartiets 69. landsmøte

Ordfører i Alta, Monica Nielsen, talte i dag til landsmøte i Arbeiderpartiet. Hør talen hennes her med teksting, eller les innlegget lenger ned

Kjære landsmøte!

Vi må ha mer av alt raskere! Hurdalsplattformen peker på å at vi må stoppe den negative befolkningsutviklingen i Finnmark.

Betydelig mer kraft, og tilgjengelig strøm til en rimelig pris er en forutsetning for å lykkes. Det må et krafttak til, og det haster. Vi i nord er viktig både i et geopolitisk og i et nordområde perspektiv.

Helt avgjørende for å skape og dele i og fra nord er raskt tilgjengelig kraft! Vi kan ikke godta dagens situasjon der bedrifter får NEI når de ber om strøm til å skape arbeidsplasser. Det står i sterk kontrast til ambisjonene for nord.

Eksempelvis får oppdrettsaktører i Porsanger og Lebesby nei til strøm, i Berlevåg fins ikke strøm til grønn ammoniakk produksjon, i Alta der jeg er ordfører risikerer vi at planer om vekst, utvikling og grønn industri skrinlegges fordi strøm er utilgjengelig.

I dag stopper nødvendig næringsutvikling. Vi finn oss ikke i å måtte vente 10 år på ny kraft når vi vet at det er strøm. Den har stått reservert Melkøya siden juni 2021 og skal ikke brukes for nærmere 2030.

Kjære landsmøte den strømmen må omfordels tilbake til næringslivet i regionen nå og først til mølla prinsippet må skrotes! La det ikke være noen tvil, beskjeden fra Finnmark AP er krystallklar!

Melkøya må ikke elektrifiseres før det er utbygd nok kraft som ikke setter elektrifiseringen i konkurranse med øvrig næringslivs behov for kraft. Karbonfangst og lagring må vurderes på nytt og havvind bygges.

Det er på overtid med 420 kV linje til Øst Finnmark og dobbeltspor Balsfjord – Alta – Skadi. I fylket er det en veiutbygging med første prioritet som må leveres på nå og det er Finskegrensa -Alta- Hammerfest. Folk i Finnmark oppfatter det som om regjeringen prioriterer olje og gass næringen fremfor innbyggerne.

Krafta som er lovet oljeindustrien løser ikke alt om den settes fri, men den vil skape sårt trengte arbeidsplasser i nord. Vi kan ikke vente 10 år på strøm og kraft, er det noen her som hadde godtatt det?

Nei, la de som vil skape arbeidsplasser få den krafta de trenger nå og KJØR på i forhold til nettutbygging som gir den krafta landet trenger!

- Monica Nielsen