Valgkomiteen ønsker innspill til Årsmøte 2018 den 15.februar

Gode partimedlem

 

På Alta AP sitt årsmøte 15.02.18 skal det velges nytt styre i lokalpartiet.

 

Styret som velges på årsmøte 15.02.18 skal være partiets spydspiss inn i det harde arbeidet med å gjenreise tro på Arbeiderpartiet som styringsdyktig foran kommunevalgkampen i 2019.

Og det nye styret skal sikre partimessig ledelse i «ordførerpartiet» det neste året, og det skal bidra til oppslutning om partiets løsninger på politiske utfordringer.

Det var en krevende valgkamp i høst, og vi har mange ting vi skal ta tak i med sikte på å bygge tillit til Arbeiderpartiet i egen kommune. Det handler om politikk, og det handler om personer.

Valgkomiteen inviterer medlemmer til å sende inn forslag på kandidater til styret i Alta AP det neste året.

Det er best om du har spurt den du foreslår.

Under finner du en oversikt over sittende styre, og det framgår hvem som er på valg under årsmøtet i februar 18:

Leder Steinar Karlstrøm På valg

Pol nestleder Inger Lise Balandin  Ikke på valg

Org nestleder Jarl Dahle På valg

Sekretær Bente Haug På valg

Kasserer Erik Karlstrøm Ikke på valg

1 styremedlem Hanne Rosenberg På valg

2 styremedlem Stig Rune Abrahamsen Ikke på valg

Studieleder Håvard Jessen På valg

Kvinnepolitisk kontakt Kristin Jensen Ikke på valg

1 vara Mikkel Romsdal På valg

2 vara Marit Toset På valg

3 vara Rune Berger På valg

4 vara Elisabeth Regine Myrland På valg

1 revisor Jan H. Pettersen På valg

2 revisor Bernt J. Berg På valg

 

Valgkomiteen oppgave er å hjelpe årsmøte i sitt arbeid med å sette sammen et styre for partiet for den neste perioden.

Valgkomiteens medlemmer er:

-         Per Hindenes                                  leder

-         Kjetil Kristensen                             medlem

-         Siv Kristin Ryeng                            medlem

-         Andrine Klausen Simonsen        medlem

 

Vi ber deg sende forslag pr epost eller telefon til:

Per Hindenes:

[email protected]

tel: 97474155        

Forslagsfrist:  15.01.18

  For valgkomiteen

Per Hindenes