Valg av nytt styre til Alta AP

Gode partimedlem

På Alta AP sitt årsmøte 25.02.21 skal det velges nytt styre i lokalpartiet.

Valgkomiteen for Alta AP sitt årsmøte 25.februar 2021 er utpekt av styret og består av:
Trine Nordeidet
Bernt Berg
Andrine Simonsen Klausen
Per Hindenes

Styret som velges på årsmøte 25.02.21 skal være kommunepartiets ledelse som skal bidra til å synliggjøre og realisere arbeiderpartipolitikk i Alta.
Det nye styret skal sikre partimessig ledelse i «ordførerpartiet» det neste året, og det skal bidra til oppslutning om partiets løsninger på politiske utfordringer.

Vi skal arbeide for å bygge tillit til Arbeiderpartiet i vår kommune. Det handler om politikk, og det handler om personer.
Styret skal arbeide for å fronte og realisere Alta AP sine mål for utvikling av kommunen.

Valgkomiteen inviterer herved medlemmene til å sende inn forslag på kandidater til styret i Alta AP i den neste perioden.

Vi håper at kandidater er forespurt.

Under finner du en oversikt over sittende styre, og personer og posisjoner markert med rødt er på valg under årsmøtet i februar 21:

Styret i Alta Arbeiderparti frem til årsmøte 2021. de som er merket rødt er på valg.

Vi ber dere svare pr epost eller telefon til:
per.hindenes@kraftlaget.no eller på tlf 97474155

Svarfrist:  15.02.20

For valgkomiteen
Per Hindenes