På Lys mellom husan, Agenda Alta

På Lys mellom husan, Agenda Alta idag! 

Alta er spydspissen i Finnmark, derfor skal vi fortsette å utvikle Altasamfunnet. Sammen skaper vi bo- og blilyst med en fremoverlent politisk styring av kommunen som tilrettelegger for næringsvirksomhet, kulturliv, idrettsaktivitet og aktiv bruk av naturen og nærområdet 

Vi får til mer sammen, enn hver for oss - sammen for fremtidens Alta

På Lys mellom husan, Agenda Alta

Pål Einar Lund, Ole Steinar Østlyngen, Bente Haug, Morten Simensen Haldorsen og Anita Håkegård Pedersen

På Lys mellom husan, Agenda Alta

Ole Steinar Østlyngen i pandelsamtale

På Lys mellom husan, Agenda Alta

Steinar Karlstrøm

På Lys mellom husan, Agenda Alta

Anita Håkegård Pedersen og Torfinn Reginiussen