Nominasjonskomiteen for sametingsvalget i Nordre valgkrets

Hei, på vegne av nominasjonskomiteen for sametingsvalget i Nordre valgkrets, ber jeg kommunepartiene om innspill til kandidater for sametingsvalget. Frist er 17. Juni. for å komme med innspill. Og innspillene sendes da da på E-post til [email protected]

. Legger ved framdriftsplanen.

Med vennlig hilsen

Tarjei Bech

Leder av nominasjonskomitéen i nord-valgkrets.

Nominasjonskomiteen gir frist til 17. juni for medlemmene å fremme kandidater til listen.

Nominasjonskomiteen har frist til 1. august å utarbeide første utkast til liste over kandidater.

Nominasjonskomiteen gir frist til 31. august for medlemmene å komme med innspill på lista.

Nominasjonskomiteen legger endelig liste ut på nominasjonsmøtet 1. oktober i Alta