Alta Ap-folk

Melding fra valgkomiteen

Valgkomiteen ønsker forslag til nytt styre i Alta Arbeiderparti.

Vedlagt ligger mer informasjon om hvem som sittet i styret, og er på valg til årsmøte. Forslag sendes til leder i valgkomiteen, Per Hindenes, på mail: [email protected].no