Innkalling til årsmøte Alta Arbeiderparti 24.2. kl 18:00 på BUL-huset

Alta Arbeiderparti avholder sitt årsmøte den 24.2 kl 18:00 på BUL-Huset, Breverud.

Til behandling:* Konstituering* Innledning og debatt om den politiske situasjon* Årsmeldinger* Regnskap 2021 med revisors beretning * Budsjett for 2022* Utdeling av æresbevisninger * Behandling av innkomne saker* Valg

Det er anledning til å sende inn saker som skal behandles på årsmøte. Fristen for innsendte saker er 10.2.22.

Vennlig hilsenKåre Simensen, Leder Alta AP