Innkalling til årsmøte Alta Arbeiderparti 24.2. kl 18:00 på BUL-huset

Alta Arbeiderparti avholder sitt årsmøte den 24.2 kl 18:00 på BUL-Huset, Breverud.

Til behandling:
* Konstituering
* Innledning og debatt om den politiske situasjon
* Årsmeldinger
* Regnskap 2021 med revisors beretning 
* Budsjett for 2022
* Utdeling av æresbevisninger 
* Behandling av innkomne saker
* Valg

Det er anledning til å sende inn saker som skal behandles på årsmøte. Fristen for innsendte saker er 10.2.22.

Vennlig hilsen
Kåre Simensen, Leder Alta AP