Har du innspill til kandidater til styret i Alta AP?

Gode partimedlem  

Valgkomiteen for Alta AP sitt årsmøte 24.februar 2022 er utpekt av styret og består av:

- Monica Nielsen- Trine A Nilsen Nordeidet- Per Hindenes

Styret som velges på årsmøte 24.02.22 skal være kommunepartiets ledelse som skal bidra til å synliggjøre og realisere arbeiderpartipolitikk i Alta. Det nye styret skal sikre partimessig ledelse i «ordførerpartiet» det neste året, og det skal bidra til oppslutning om partiets løsninger på politiske utfordringer.

Vi skal arbeide for å bygge tillit til Arbeiderpartiet i vår kommune. Det handler om politikk, og det handler om personer.

Styret skal arbeide for å fronte og realisere Alta AP sine mål for utvikling av Alta kommune.

Valgkomiteen inviterer herved medlemmene til å sende inn forslag på kandidater til styret i Alta AP i den neste perioden. Vi håper at kandidater er forespurt.

 Under finner du en oversikt over sittende styre, og personer og posisjoner markert med rødt er på valg under årsmøtet 24. februar 22. 

Medlemmer i styret velges for 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år.

verv

navn

Valgperiode

Leder

Kåre Simensen

2020-2022

Nestleder

Bente Haug

2021-2023

Org ansvarlig

Torbjørn Jungård                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2021-2023

Sekretær

Hilde Søraa

2020-2022

Økonomi ansvarlig/Kasserer

Anita Kivijervi

2021-2023

Studieleder/medlemsansvarlig

Inger Lise Balandin

2020-2022

Kvinnepolitisk kontakt

Anita Romsdal                                                                    

2021-2023

1 vara

Mikkel Romsdal

2021-2022

2 vara

Bente Monica Leirbakken

2021-2022

3 vara

Pål Einar Lund

2021-2022

4 vara

Trine Anita Nilsen Nordeidet

2021-2022

revisor

Ole Steinar Østlyngen

2020-2022

revisor

Steinar Karlstrøm

2020-2022

Vara revisor

 2022-2024

Vara revisor

 2022-2024

 Vi ber deg svare pr epost eller telefon til: [email protected] eller på tlf 90041535.

Svarfrist:  02.02.22

 

For valgkomiteen

Monica Nielsen