Bedriftsbesøk hos Jaro

Fredagskaffe på Støperiet til Jaro

Monica skriver om besøket på Jaro: Veldig nyttig bedriftsbesøk der vi fikk høre mer om deres målretta arbeid mot det grønne skiftet, om levering av bærekraftige bygg i fremtiden, drifta generelt og nye muligheter. Det skjer mye spennende på Jaro som vil bli viktig fremover, som nye krav innen innkjøp og levering som betinger både forberedelser og nytekning. Dagens besøk og info viser at Jaro AS som er en stor og viktig arbeidsplass i Alta går foran og bidrar til den utviklingen som raskt vil bli den nye hverdagen.

m/ Monica Nielsen, Anita Håkegård Pedersen, Morten Simensen Haldorsen, og Frode Grøtte (SV)

m/ Monica Nielsen,  Morten Simensen Haldorsen, Anita Håkegård Pedersen og Frode Grøtte (SV)

Støperiet på Jaro
Støperiet på Jaro
Kaffe på Jaro