Etter årsmøtet 21.02.23. ser styret slik ut:

Leder: Kåre Simensen

Nestleder: Bente Haug

Organisatorisk ansvarlig: Thorbjørn Jungård

Sekretær: Morten Simensen Haldorsen

Kasserer: Anita Kivijervi

Medlemsansvarlig: Inger Lise Balandin

Kvinnepolitisk kontakt: Kari Anita Romsdal

1.vara: Mikkel Romsdal

2.vara: Håkon Arnesen

3.vara: Pål Einar Lund

4.vara: Anita Håkegård Pedersen

Revisor: Ole Steinar Østlyngen

Revisor: Steinar Karlstrøm