Besøk på Huset

Linda og Morten besøker Huset og Kaja

I dag har Linda Beate Randal - fylkesordførerkanditat, Finnmark AP og vår 4. kandidat Morten vært på besøk på Huset. Kaja Kristensen tok oss godt imot på Huset, og vi hadde en god og inspirerende samtale om Huset og viktigheten av fritidsaktiviteter, møteplasser og tilhørighet for barn og unge.

Det må være en bredde i fritidstilbudet for barn og unge, for oss er det viktig at alle ungdommer finner noe som passer dem. Utenforskap blandt unge i dag er et samfunnsproblem, og da er det fantastisk å ha Huset som et alternativ til idrett som mange deltar i. Vi fikk en flott omvisning og fikk se fødestedet til mange band og artister. Et sterkt kulturliv gjør at det skjer ting i lokalsamfunnet som gir bolyst. 

Arbeiderpartiet vil fortsette å satse på og syrke Huset. Og med ny rullepark utenfor blir det så bra!