ÅRSMØTE ALTA ARBEIDERPARTI 28.2.19 - VALG AV STYRE

Fra valgkomiteen i Alta Arbeiderparti

Alta AP

Valgkomiteen                                                                                           28.01.18

GODE PARTIMEDLEM

På Alta AP sitt årsmøte 28.02.19 skal det velges nytt styre i lokalpartiet.

Styret som velges på årsmøte 28.02.19 skal være partiets spydspiss inn i arbeidet med å gjenreise tro på Arbeiderpartiet som styringsdyktig foran kommunevalgkampen i 2019.

Og det nye styret skal sikre partimessig ledelse i «ordførerpartiet» det neste året, og det skal bidra til oppslutning om partiets løsninger på politiske utfordringer.

Det var en krevende valgkamp i høst, og vi har mange ting vi skal ta tak i med sikte på å bygge tillit til Arbeiderpartiet i egen kommune. Det handler om politikk, og det handler om personer.

Valgkomiteen inviterer herved partilagene til å sende inn forslag på kandidater til styret i Alta AP i den neste perioden.

Det forutsettes at kandidater er forespurt.

Under finner du en oversikt over sittende styre, og det framgår hvem som er på valg under årsmøtet i februar 19:

1.Leder    Ole Steinar Østlyngen2. PolItisk nestleder Inger Lise Balandin3. Organisatorisk nestleder Kåre Simensen4. Sekretær Hilde Søra5. Kasserer Erik Karlstrøm6. 1 styremedlem Odd Arne Rasmussen7. 2 styremedlem Stig Rune Abrahamsen8. Studieleder Hanne Rosenberg9. Kvinnepolitisk kontakt Kristin Jensen1 vara Mikkel Romsdal                                           På valg 2 vara Trine A Nilsen Nordeidet                             På valg 3 vara Ronny Wilhelmsen                                      På valg 4 vara Elisabeth Myrland                                       På valg 1 revisor Jan H Pettersen                                      På valg revisor Bernt Berg                                              På valg

Det nye styret vil ha 7 styremedlemmer – 2 færre en det styret som sitter. Det ble vedtatt gjennom en vedtektsendring i 2018.

Valgkomiteen oppgave er å hjelpe årsmøte i sitt arbeid med å sette sammen et styre for partiet for den neste perioden.

Valgkomiteens medlemmer er:

-Per Hindenes                                      leder

-Kjetil Kristensen                                 medlem

-Siv Kristin Ryeng                                 medlem

-Andrine Klausen Simonsen                medlem

Vi ber om at forslag sendes pr epost eller telefon til:

Per Hindenes:             [email protected]                   tel: 97474155

Forslagsfrist:  15.02.18

For valgkomiteen

Per Hindenes