Årsmøte 2023 - 21.2 kl 18:00 BUL-huset

Kjære alle sammen.

Det innkalles til årsmøte i Alta Arbeiderpartiet den 21.2 kl 18:00 på BUL-huset. Årsmelding vil bli ettersendt i etterkant av styrebehandling senest 15.2.

Til behandling:

1- Konstituering
2- Innledning og debatt om den politiske situasjon
3- Årsmelding 2022
4- Regnskap 2022 med revisors beretning 
5- Budsjett for 2023
6-Utdeling av æresbevisninger 
7- Behandling av innkomne saker
8 -Valg av styret, revisor, delegater Alta AP til møter i Finnmark Ap

Statssekretær og partileder Kristina Hansen vil være vår gjest under årsmøte. Vi ønsker henne hjertelig velkommen

Kåre Simensen, Leder Alta AP