Arrangementer

Årsmøte 2021 arrangeres 25.2 kl 18:00

Møtet vil bli arrangert digitalt på Teams eller tilsvarende

25. feb, kl. 18:00 — 22:00, Digitalt møte

Alta Arbeiderparti inviterer til årsmøte den 25.februar. Møtet vil bli arrangert digitalt pga. Covid-19 restriksjoner.

Dagsorden:
1: Minne partimedlemmer som har gått bort (et minutts stillhet)
2: Godkjenning av innkalling og saksliste
3: Konstituering
4: Debatt om den politiske situasjonen
5: Behandling av årsmeldinger
6: Regnskap 2020 med revisors beretning
7: Budsjett 2021
8: Æresbevisninger
9: Behandling av innkomne saker
10: Valg
11: Avslutning

Forslag som ønsket behandlet må sendes styret innen 12.2

Sakspapirer vil være tilgjengelig for medlemmene senest mandag 22.2
I og og med at møtet skal arrangeres digitalt, må de som skal delta sende inn sin epost-adresse til styret innen 19.2 pga. at det digitale verktøyet som skal brukes krever en personlig invitasjon.

Velkommen skal dere være.

Kåre Simensen
Leder Alta AP