Kommunestyrekandidat

Per Hindenes

66 år. Jeg vil at vi skal ha fokus på de svakeste. De som ikke kan kjøpe eller bygge dyr bolig. De som ikke kan betale for fritidsaktiviteter. Jeg Kan bidra med fokus på boligsosiale tiltak. Det trenger Alta. Jeg gleder meg over å gjøre mye innenfor frivillighet. Altaparken er viktig for Alta. Et nytt ski NM vil være topp for Finnmark og Alta. Også er gode barnehager og gode skoler viktig. Trygge barn vil gi et bedre Alta.