Kommunestyrekandidat

Morten Simensen Haldorsen

24 år, fra Øvre Alta. Jeg er oppvokst med friluftslivet i Alta, med turer i skog og til fjells, bærturer, og i elva. Jeg har studert årsstudium i historie og studerer nå lektorutdanning i sosiologi og engelsk. Jeg ble med i AUF i 2015 og har siden innehatt ulike verv i lokal- og fylkeslaget, blant dem nestleder i Alta AUF og fylkesstyremedlem i AUF i Finnmark med ansvar for likestilling- og inkluderingspolitikk. Jeg stiller for første gang til valg og står på 4. plass på Arbeiderpartiets liste til kommunevalget i Alta.

Morten Simensen Haldorsen

Dette vil Morten jobbe for

Jeg stiller til valg for Alta Arbeiderparti fordi jeg vil jobbe for Alta-samfunnet og være med å fortsette å den gode utviklingen i Alta. 

Jeg stiller til valg for å utvikle Altaskolen, være en stemme for klima og miljø, og kjempe for infrastrukturtiltak.

Klimakrisa er vår tids største utfordring, da er det viktig at vi legger til rette for at alle skal kunne ta miljøvennlige valg i hverdagen. Et godt, effektivt og rimelig kollektivtilbud er noe som gagner alle, og i tillegg er et mer miljøvennlig valg. 

Som ungdom er bolyst viktig for meg. Det skal være attraktivt å bo i Alta. Bedre kvalitet i skolen, et rikt kulturtilbud og et godt idrettstilbud er viktig for å få unge til å etablere seg, og ville stifte familie i fremtidens Alta