Kasserer

Stig-Rune Abrahamsen

37 år. Utdannet tømrer.
Jeg stiller til valg for Alta Arbeiderparti fordi jeg ønsker å jobbe for at Alta skal fortsette med den flotte utviklingen vi har hatt.
I Alta skal vi fortsatt ha lav arbeidsledighet og et sterkt og allsidig næringsliv. Alta er avhengig av tilgang på boligtomter slik at unge kan etablere seg i Alta.
Vi opplever i dag at mange syke og eldre ikke får den samme oppfølging som befolkningen i de sentrale strøk av landet, med tanke på transport og behandlingssted.
Dette er saker som jeg aktivt vil jobbe for.